٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

سایر محصولات

  سنسور دما مبتنی بری استاندارد RS485 و خروجی آنالوگ

  RS232 آشنایی بیشتر 

مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق سرور آشنایی بیشتر

 سیستم کنترل دمای اتاق سرور آشنایی بیشتر

 اتوماسیون اتاق سرور  آشنایی بیشتر

RS485 
 آشنایی بیشتر

  سنسور رطوبت مبتنی بری استاندارد RS485 و RS232  

سنسور PT100 آشنایی بیشتر

  مبدل USB به RS485 و RS232  به USB   آشنایی بیشتر 

  برد های RTU ورودی خروجی منطبق با MODBUS برای PLC   آشنایی بیشتر 

  سیستم کنترلFIRE Alarm و دتکتورهای کدی

  سیستم دزدگیر مرکزی با چشمی های دی

  برد تبدبل چشمی و دتکتورهای رله ای به کدی 

  دستگاه اندازه گیری سرعت موج

  سامانه کنترل و مانیتورینگ صنعتی (ICS )

  سامانه های EMS و BMS

  سامانه خانه هوشمند (SmartHome )

  نرم افزار مدیریت کارکنان ( ابزار ثبت گزارش کار و محاسبه هزینه و عملکرد کارکنان )