٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

رانندگی هوشمند

رانندگی هوشمند ، سیستم ناوگان حمل و نقل
فراسام

رانندگی هوشمند ، سیستم ناوگان حمل و نقل

رهگیری خودرو از طریق سامانه جهانی GPS امکان پذیر است. نصب تجهیز مناسب برروی خودرو به منظور رهگیری از این طریق روشی مرسوم در بین تولید کنندگان است. اما شیوه انتقال اطلاعات موقعیت مکانی بدست آمده از خودرو براساس زیر ساختارهای مختلف و نیاز مشتری متفاوت خواهد بود. روش ارسال به دو روش کلی آنلاین و آفلاین انجام می شود. در روش اول اطلاعات موقعیتی به محض دریافت برای مرکز از طریق روش های مختلف مخابراتی ارسال میشود. در روش دوم دستگاه می تواند اطلاعات موقعیت مکانی را در خود ذخیره کند و هرزمان که از دستگاه درخواست شود اطلاعات را به صورت مستقیم از طریق اتصال ویا از طریق یک بستر مخابراتی ارسال نماید.