٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

گروه الکترونیک

    طراحی و ساخت انواع برد های کنترلی مبتنی بر  AVR, PIC, ARM, DSP, DSPIC, FPGA, CPLD

   طراحی و ساخت انواع برد های سوئیچینگ

   طراحی و ساخت اینورترهای قدرت تا KW300

   طراحی و ساخت کنورترهای قدرت تا KW300

 

   طراحی و ساخت UPS تا قدرت KW300

   طراحی و ساخت فرستنده های HF و LF رادیویی

   طراحی و ساخت کنترل دور موتور DC و AC تا KW300

   طراحی و ساخت منابع تغذیه HV تا KV60

   طراحی و ساخت انواع Interface برای سیستم های کنترل