۰۲۱-۸۸۴۴۸۷۳۰

سیستم تست پمپ های آب

کارفرما: شرکت سنگین کار صنعت

ویژگی های پروژه:

راه اندازی سامانه تست موتورهای آب 

استفاده از نرم افرار Labview

کسب اطلاعات لازم از عملکرد پمپ های آب

شرکت سنگین کار صنعت تنها تولید کننده پمپ های ماشین آتش نشانی در ایران می باشد و برای اینکه اطلاعات فنی پمپ های تولیدی خود رابه  شرکت استاندارد ایران معرفی نماید نیازمند یک خط مکانیزه تست پمپ بودند تا نمودارهای پمپ را در شرایط مختلف ثبت و به اداره استاندارد ارائه نمایند. بدین منظور این خط تست توسط متخصین شرکت مهندسی و تحقیقانی برنا طراح الکتریک طراحی و اجرا گردید. و شرکت استاندار ایران به کارخانه سنگین کار صنعت گواهی اعطای استاندارد در این زمینه را داد.