٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

پنج شنبه, 20 -2669 ساعت 00:00

کار با LCD در نرم افزار بسکام

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معرفی LCD کاراکتری:


LCD های موجود در بازار عموماً در مدلهای (بر اساس تعداد کاراکتر) 16*2 – 16*4 – 20*4 – 20*2 – 16*1 هستند. هر LCD دارای 16 پایه است که در جدول زیر شرح داده شده اند:

شماره پایه

نام پایه

وظیفه پایه

1

GND

زمین مدار الکتریکی (0 ولت)

2

Vcc

تغذیه +5 ولت

3

VEE

تنظیم مقدار نور صفحه LCD

4

RS

بیت پیغام بین LCD و میکروکنترلر برای ارسال داده (Register Select)

5

R/W

مشخص می کنیم که LCD باید بنویسد (اتصال به +5 ولت) یا بخواند (اتصال به زمین الکتریکی)

6

E

بیت پیغام که آمادگی LCD را برای دریافت دیتا اعلام می کند (Enable)

7

DB0

پین دریافت دیتا

8

DB1

پین دریافت دیتا

9

DB2

پین دریافت دیتا

10

DB3

پین دریافت دیتا

11

DB4

پین دریافت دیتا (از این پایه استفاده می کنیم)

12

DB5

پین دریافت دیتا (از این پایه استفاده می کنیم)

13

DB6

پین دریافت دیتا (از این پایه استفاده می کنیم)

14

DB7

پین دریافت دیتا (از این پایه استفاده می کنیم)

15

LED+

تغذیه +5 ولت تغذیه LED روشنایی صفحه LCD

16

LED-

تغذیه 0 ولت تغذیه LED روشنایی صفحه LCD

پیکربندی LCD کاراکتری در نرم افزار بسکام (Bascom):

معرفی LCD به نرم افزار بسکام :


برای معرفی LCD به نرم افزار بسکام به شیوه زیر عمل می کنیم :

CONFIG LCDPIN = PIN , DB4 = PN , DB5 = PN , DB6 = PN , DB7 = PN , E = PN , RS = PN

PN : پایه دلخواه از میکروکنترلر که به پایه LCD متصل می شود. به طور مثال : PORTB.7

مثال :

CONFIG LCDPIN = PIN , DB4 = PORTB.4 , DB5 = PORTB.5 , DB6 = PORTB.6 , DB7 =- PORTB.7 , E = PORTC.0 , RS = PORTC.1

باید دقت شود که پیکربندی پایه های LCD باید در یک خط و یا با قرار دادن (-) در انتهای خط در خط بعدی ادامه داشته باشد.

تعیین نوع LCD :

برای معرفی نوع LCD به نرم افزار بسکام نیز به شیوه زیر عمل می کنیم:

CONFIG LCD = LCDtype

که LCDtype نوع LCD از لحاظ تعداد کاراکتر در سطر و ستون است که انواع آن در بالا اشاره شد.

مثال :

Config lcd = LCD 20*4

که در اینجا ما از یک LCD با 20 ستون و 4 سطر استفاده کردیم.

دستورات و توابع مربوط به LCD کاراکتری :

دستور LCD :

برای نمایش اطلاعات بر روی LCD از این دستور استفاده می کنیم. و به شکل زیر نوشته می شود:

LCD data

Data اطلاعاتی است که قصد نمایش آن را داریم و ممکن است یک عدد یا حرف باشد و یک متغییر (var) یا یک ثابت (constant) باشد.

برای نمایش چند عبارت پشت سر هم از علامت (;) بین عبارات استفاده می کنیم.

مثال:

LCD  a ; b1 ; "constant"

دستور CLS :

این دستور برای پاک کردن تمام صفحه LCD (Clear Screen) استفاده می شود. و در طول برنامه فقط کافی است عبارت CLS به تنهایی در یک خط به کار رود.

دستور HOME :

از این دستور برای قرار دادن مکان نما (CURSOR) در اولین ستون سطرهای LCD استفاده می شود و به شکل زیر نوشته می شود:

HOME  UPPER/LOWER/THIRD/FOURTH

که به طور اختصار به صورت زیر نیز نوشته می شود:

HOME  U/L/T/F

که به ترتیب مکان نما در ابتدای سطرهای اول ، دوم ، سوم و چهرم قرار می گیرد.

مثال :

Home lower

Lcd "ahmad"

Home u

Lcd "fathi"

که در مثال بالا عبارت ahmad در ابتدای سطر دوم و عبارت fathi در ابتدای سطر اول به نمایش درمیاید.

دستور LOCATE :

از این دستور برای انتقال مکان نما به محل دلخواه استفاده می شود. و به شکل زیر نوشته می شود:

LOCATE  X , Y

X : مشخص کننده شماره سطر

Y : مشخص کننده شماره ستون

مثال :

Lcd "ahmad"

Locate 2*13

Lcd "fathi"

End

در مثال بالا عبارت ahmad در ابتدای سطر اول و عبارت fathi از ستون 13 در سطر دوم شروع می شود.

دستور SHIFTLCD :

از این دستور در مواقعی که نیاز است تا اطلاعات نوشته شده در LCD به سمت چپ یا راست حرکت کنند (مانند تابلو روان) استفاده می شود. و به صورت زیر نوشته می شود:

SHITLCD LEFT/RIGHT

مثال:

Lcd "ahmad fathi"

Shiftlcd left

Wait 1

Shiftlcd right

Wait 2

End

در مثال بالا عبارت ahmad fathi ابتدا به مدت 1 ثانیه به سمت چپ حرکت می کند و بعد به مدت 2 ثانیه به سمت راست حرکت می کند.

تابع DEFLCDCHAR :

با این دستور می توانیم حرف یا علامتی که در منوی TOOLS و قسمت LCD DESIGNER محیط نرم افزار بسکام طراحی کرده ایم را بر روی LCD نمایش دهیم. بعد از طراحی حرف یا علامت دلخواه در LCD DESIGNER و کلیک کردن بر روی دکمه OK خط زیر در محیط برنامه نویسی ظاهر خواهد شد.

DEFLCDCHAR ?,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8

R1 تا r8 با توجه به طراحی توسط نرم افزار نوشته می شوند و ما می توانیم به جای ? عددی بین صفر تا 7 قرار دهیم. بدین صورت ما می توانیم تا 8 کاراکتر را طراحی کنیم و بر روی LCD نمایش دهیم. نمایش کاراکتر طراحی شده توسط دستور LCD CHR (?) بعد از دستور CLS انجام می گیرد.

مثال :

Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 17 , 17 , 31 , 32 , 4 , 32

Cls

Lcd chr (0)

End

برای نمایش کاراکتر "ب" از مثال بالا استفاده می شود.

بازدید 149400 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 20 آبان 1393 ساعت 12:59