٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

برنامه نویسی بسکام

برنامه نویسی بسکام (5)

پنج شنبه, 20 -2669 ساعت 00:00

کار با LCD در نرم افزار بسکام

نوشته شده توسط

معرفی LCD کاراکتری:


LCD های موجود در بازار عموماً در مدلهای (بر اساس تعداد کاراکتر) 16*2 – 16*4 – 20*4 – 20*2 – 16*1 هستند. هر LCD دارای 16 پایه است که در جدول زیر شرح داده شده اند:

صفحه4 از5