٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00

کار با وقفه در نرم افزار bascom avr

کار با وقفه در نرم افزار bascom avr :

گاهی نیاز است که میکروکنترلر در حین انجام برنامه روتین خود در مواقعی از برنامه روتین خارج شده و یک عمل خاص را انجام دهد یعنی در واقع میکروکنترلر از کار جاری خود در یک لحظه خاص به یک دستور خاص پرش می کند و بعد از انجام آن کار خاص به برنامه جاری خود باز می گردد. به عبارتی در عملکرد عادی میکرو یک وقفه ایجاد می شود. به عاملی که باعث این عکس العمل میکرو می شود در برنامه نویسی وقفه یا INTERRUPT گفته می شود و به برنامه ای که در هنگام وقفه انجام می شود زیر برنامه وقفه یا ISR گفته می شود.

منتشرشده در برنامه نویسی بسکام
شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00

کار با ADC در نرم افزار بسکام

کار با مبدل آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلر AVR در نرم افزار Bascom avr :

 

معرفی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال:

منتشرشده در برنامه نویسی بسکام